De diepte, breedte, hoogte, macht, majesteit, en heerlijkheid
van de oneindige Liefde vullen alle ruimte.
Dat is genoeg!

Mary Baker Eddy, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, 520:3.

Het geestelijk genezen

Christian Science is een wereldwijde godsdienst welke volledig wordt uitgelegd door
Mary Baker Eddy in haar leerboek over geestelijkheid en genezing:
"Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift."

 

De Christian Science Kerk

De Christian Science Kerk, ook wel bekend als The Church of Christ, Scientist, is een christelijk kerkgenootschap, waarin de Bijbel centraal staat, en wel in het bijzonder Jezus’ leer in toepassing gebracht. In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, verklaart Mary Baker Eddy: “Jezus heeft zijn kerk gesticht en zijn zending gehandhaafd op de geestelijke grondslag van Christus-genezing.”
Dit is de voortgaande missie van de Christian Science Kerk. De toepassing van dit systeem van christelijk genezen heeft al meer dan honderd jaar geresulteerd in opmerkelijke genezingen van fysieke en mentale problemen, en talloze beschrijvingen hiervan zijn online te vinden.

Hiernaast zie je een foto van De Moederkerk in Boston, Massachusetts, USA.

Lees meer

Christian Science den haag