Wat is Christian Science?

Christian Science laat de wereld zien door een geestelijke lens. Als u de wetenschap achter het christendom begrijpt, bent u in staat geestelijke oplossingen te vinden voor problemen en een beter en gezonder leven te leiden. Christian Science beantwoordt de vragen die iedereen op een bepaald moment in zijn leven heeft: over de zin van het bestaan, het wezen van God en de bron van geluk en genezing.

De Christian Science Kerk

De ook wel bekend als The Church of Christ, Scientist, is een christelijk kerkgenootschap, waarin de Bijbel centraal staat, en wel in het bijzonder Jezus’ leer in toepassing wordt gebracht. In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, verklaart Mary Baker Eddy: “Jezus heeft zijn kerk gesticht en zijn zending gehandhaafd op de geestelijke grondslag van Christus-genezing.”

 

Dit is de voortgaande missie van de Christian Science Leeskamer. De toepassing van deze methode van christelijk genezen heeft al meer dan honderd jaar geresulteerd in opmerkelijke genezingen van fysieke en mentale problemen, en talloze beschrijvingen hiervan zijn online te vinden.

 

Hiernaast zie je een foto van De Moederkerk in Boston, Massachusetts, USA.

Lees onze folder

Het geestelijke genezen

Gecontroleerd op betrouwbaarheid


De in de getuigenissen en artikelen afgelegde verklaringen met betrekking tot genezing zijn op hun juistheid onderzocht. Drie geschreven verificaties, of betrouwbaarheidsverklaringen, dienen met een getuigenis ingezonden te worden voordat deze voor publicatie in aanmerking kan komen.

 

Deze getuigenissen staan o.a. in het Nederlands in het tijdschrift "De Heraut". Zie verder bij "Lees Meer".

Lees meer

De wetenschappelijke verklaring van het zijn

Deze verklaring legt de geestelijke oorsprong van de mens uit. Dit staat centraal in ons geloof. Deze tekst wordt op al onze zondagse kerkdiensten samen met de tekst uit 1 Joh. 3:1-3 aan het eind van onze zondagsdiensten voorgelezen.

 

“Er is geen leven, waarheid, intelligentie noch substantie in de stof. Alles is oneindig Gemoed en zijn oneindige manifestatie, want God is Alles-in-alles. Geest is onsterfelijke Waarheid; de stof is sterfelijke dwaling. Geest is het werkelijke en eeuwige; de stof is het onwerkelijke en tijdelijke. Geest is God en de mens is Zijn beeld en gelijkenis. Daarom is de mens niet stoffelijk; hij is geestelijk.”

 

Uit “Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift” van Mary Baker Eddy. Blz. 468: 9-17 

 

En de hiermee verbandhoudende bijbeltekst:

 

“Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft reinigt zich, zoals Hij rein is.”

 

= 1 Joh. 3:1-3 =

Hedendaagse genezingen door de toepassing van Christian Science

Een practitioner is iemand die zijn of haar leven wijdt aan genezingswerk door gebed. De meeste practitioners hebben normale kantooruren voor bezoek en zijn ook telefonisch bereikbaar. In de Christian Science Heraut staan practitioners vermeld die wonen in, of de taal spreken van, het land waar de Christian Science Heraut verschijnt.

 

De Nederlandse Heraut vindt u hier:

https://nl.herald.christianscience.com/more-languages/nederlands

of klik op de link hieronder.

 

We hebben ook een archief met eerdere jaargangen.

De Nederlandse Heraut

Kerken en Leeskamers

Amsterdam

Eerste Kerk
Richard Wagnerstraat 32
1077 VW Amsterdam 
Tel: 06 - 37 46 78 34


Diensten:
zondag 10:30 uur
1e woensdag van de maand (ned./eng.)
20:00 uur.
Zondagsschool 10:30 uur op aanvraag. Leeskamer is aanwezig.
Tel: 06 - 37 46 78 34

Nu ook op afstand via Zoom:

Zoom dienst

paswoord:

cU8xanVDWVFvcmxtcWNBR2FKSWtqQT09
Meeting ID : 764 276 2257
Paswoord:0000
Of telefonisch:
020 794 6519
020 794 6520

E-mail: ChristianScience.Amsterdam@Gmail.com

Den Haag

Eerste Kerk
Bosbeskapel (Vruchtenbuurt)
2564, PA Bosbesstraat 5 (Den Haag)
TRAM 2 (Loosduinseweg), halte Thorbeckelaan
BUS 21 (de Mient) halte Perenstaat
BUS 23 (Thorbeckelaan) halte Okkernootstraat
E-mail: fccs-denhaag@kpnmail.nl
www.christiansciencedenhaag.nl
E-mail: fccs-denhaag@kpnmail.nl
Site: www.Christiansciencedenhaag.nl

Diensten:
zondag 10:00 uur, Nederlands
3e zondag 10:00 uur, Engels
zondagschool aanwezig - vrij parkeren.
2e woensdag van de maand 20:00 uur (Ned/Eng) - bet.parkeren - L-duinseweg BCC vrij parkeren.
Zoom dienst

Computer

https://us02web.zoom.us/j/85227430086?pwd=WXhhWVV2N2hPODR3Z1BTTmt6ekpTZz09

Meeting/Vergaderings ID: 852 2743 0086

Paswoord: denhaag
Of telefonisch:
020 241 0288
020 794 0854
Leeskamer:
Laan van Meerdervoort 199, 2517 BB
Den Haag woensdag en zaterdag 12:00 - 16:00
Tel: 070 - 345 67 81

E-mail: csleeskamer@kpnmail.nl

Haarlem

Eerste Kerk
Raamsingel 46 Zw
2012 DV Haarlem
Website: Christiansciencehaarlem.nl

Tel. : +31 23 785 28 21

E-mail: Info@christiansciencehaarlem.nl

 

Diensten:
zondag 11:00 uur in het Engels
zondagsschool 11:00 uur

Nu ook op afstand via Zoom
Klik hier voor de Zondagsdienst
En voor de Woensdagdienst in het Engels

Getuigenisdienst:
Elke 4e woensdag v.d. maand om 20:00 uur

Leeskamer:
dinsdag12:00-16:00 uur & woensdag 14:00-16:00

 

Utrecht

Christian Science Society
Kring Utrecht.
Informatie over e.v.t. bijeenkomsten:

030-6914327

 

Diensten:
zondag 09:30 uur
zondagsschool 09:30 uur
1e woensdag van de maand 20:00 uur

 

Leeskamer:
op hetzelfde adres:
1e woensdag van de maand 12:30 uur - 15:00 uur

Brussel - België

Eerste Kerk
Montoyerstraat 35
1000 Brussel
0032 (0) 647 6456

 

Diensten:
zondag in het Frans 10:00 uur
zondag in het Engels 11:15 uur
woensdag (Frans/Engels) 19:45 uur

 

Leeskamer zelfde adres:
maandag 12:00 uur - 14:00 uur
woensdag 17:30 uur -19:00 uur
zaterdag 12:00 uur - 14:00 uur
e-mail: cschurchbxl@yahoo.com

Christian Science kerken, verenigingen en groepen houden zondagsdiensten, woensdagbijeenkomsten en zondagsscholen. Voor en na de diensten kunt u hier van gedachten wisselen met anderen die ook Christian Science bestuderen.

 

In een Christian Science Leeskamer kunt u kennismaken door onze leer en onze boeken, tijdschriften of CD's te bestuderen, lenen of kopen. Er is iemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De zondagsdienst van De Moederkerk in Boston (in de Engelse taal) kan elke week gevolgd worden via het internet: http://www.christianscience.com/publications-and-activities/online-services-and-events from The Mother Church.

 

De dienst wordt uitgezonden:
Zondag om 18:00 uur tot maandag om 17:00 uur.
(Zomertijd: zondag 19:00 uur – maandag 18:00 uur)

Jeugd

Voor jongeren tot 20 jaar is in veel kerken of Christian Science verenigingen een Zondagsschool aanwezig.

 

Online Zondagsschool


Er zijn een aantal klassen gevormd die voorzien in de behoeften van uiteenlopende leeftijdsgroepen en tijdzones. 

 

In Nederland hebben wij ook een jeugdforum gehad. We bezochten ook zomerkampen in Engeland, Zwitserland en in Duitsland. Er zijn nog steeds reünies.