Icoon handen

Genezingswerk

Icoon kerken

Kerken

 

Icoon duif

CD's & Boeken

Icoon jeugd

Jeugd

Icoon bijbel

Bijbellessen

Onze Leeskamer

Alle boeken kunt u bij een van onze Leeskamers bestuderen, lenen of kopen, zie ook de webshop van De Moederkerk in Boston, USA. Het leerboek van Christian Science kunt u online in het Engels lezen

Hier vindt u interessante artikelen uit de Christian Science Heraut.

Susan Self - 22 sept. 2016

Holly Morris met bijdragen van Becky Stevens - 22 nov. 2016
De Nederlandse Heraut is ook gratis online te lezen.
zie https://nl.herald.christianscience.com/more-languages/nederlands.


​Men kan hier de artikelen printen en delen 
Of klik op onderstaande knop.

De Nederlandse Heraut

Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift // Science and Health with Key to the Scriptures

In het Christian Science leerboek “Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift” geeft Mary Baker Eddy een uitleg van de wetenschappelijke wetten waarop de leringen en genezingen van Christus Jezus berusten. Vanaf het eerste hoofdstuk “Gebed”, tot haar exegese van Genesis en de Openbaring en een verklarende woordenlijst van bijbelse termen, wordt de lezer uitgenodigd om Gods alheid en de volmaaktheid van de mens als Gods geestelijke schepping ernstig in beschouwing te nemen en te overdenken hoe het begrijpen van deze feiten iemand kan bevrijden van zonde, ziekte en dood – op dezelfde wijze als dit gebeurde in bijbelse tijden. 

 

Tweetalige uitgave met de Engelse tekst op de tegenoverliggende bladzijde
Prijs € 25,==.

Bijbellessen

Onze kerkdienst wordt elke zondagochtend in een van onze kerken of verenigingen gehouden. Er wordt door twee voorlezers gelezen uit de Bijbel en het leerboek, “Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift”, van Mary Baker Eddy. Deze vormen tezamen onze lespreek. Het Christian Science Kwartaalboekje bevat de lespreken met 26 onderwerpen, elk onderwerp verschijnt tweemaal per jaar.
Over de hele wereld wordt dezelfde dienst gehouden.

 

Er is ook een maandelijkse Engelstalige ‘Full-Text Edition’, '"Christian Science Quarterly Bible Lessons" verkrijgbaar. 

 

Deze kunt u vinden in een van onze Leeskamers of zelf bestellen bij de Shop in Boston.

Zie hier alvast hoe onze leeskamer er in Den Haag uitziet

Kom langs in onze leeskamer en breid uw kennis over Christian Science uit!

Laan van Meerdervoort 199,

2517 BB Den Haag

 

070 - 345 67 81

 csleeskamer@kpnmail.nl